วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

What are your plans for the summer?

สิ่งที่่่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

Ask me anything

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น