วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Crazy haha
A man overtime falls in love with woman he is attracted to,

and a woman overtime become more attracted to the man she loves. 

เซงชีวิต

เบื่อการทำงานประจำที่สุด รอธุรกิจแม่รุ่งๆฉันจะไปช่วยแม่ทำงานแล้วกินเงินเดือนเอา Haha ขั้นต่ำ15000นะคับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อย่าทำลายความหวังของใคร เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้
อย่าแต่งงานกับคนที่คุณ "อยู่ด้วยได้" แต่แต่งงานกับคนที่คุณ "ขาดไม่ได้"